Top 5 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không cần xin phép

Không phải bất cứ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nào cũng cần được xin phép hoặc thực hiện các quy trình thủ tục rườm rà. Duanhungthinhpropertyx.com xin chia sẻ với bạn 5 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới đây không cần xin phép nhưng đổi lại, bạn hãy chú ý đăng ký biến động đất đai.

Top 5 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không cần xin phép

Quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất không cần xin phép

Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT chuẩn mực các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa hẳn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

  • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.
  • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.
  • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm.
  • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở.
  • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Như vậy, theo chuẩn mực của pháp luật hiện hành có 5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa hẳn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy chưa hẳn xin phép nhưng khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký biến động đất đai.

Quy trình làm thủ tục đăng ký biến động đất đai

Khoản 3 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT chuẩn mực trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất chưa hẳn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý đề nghị đăng ký biến động

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

– Trao Giấy chứng nhận cho cả những người được cấp hoặc gửi UBND để thảo luận với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian thực hiện: Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian giải quyết đề nghị đăng ký biến động không quá 10 ngày.

Hy vọng, với những chia sẻ trên đây, bạn có thể hoàn toàn an tâm xử lý tình huồng khi rơi vào trường hợp này. Theo dõi tin nhà đất Duanhungthinhpropertyx.com không ngừng nghỉ để cập nhật thông báo bất động sản nhanh nhất nhé!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *