Thủ tục mua bán đất nông nghiệp: Dễ hay khó?

Để việc mua bán đất nông nghiệp trở thành nhanh lẹ và tiện lợi hơn, bạn cần nắm được quy trình hoàn chỉnh để có thể thực hiện khi cần. Cùng Hưng Thịnh Property X tìm hiểu kỹ quá trình thực hiện thủ tục nhé!

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp: Dễ hay khó?

Điều kiện mua bán đất nông nghiệp

Theo quy tắc tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền của mình, trong số đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không xẩy ra tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Ngoài ra, khi chuyển nhượng mua bán đất nông nghiệp, cần đáp ứng một vài các điều kiện cụ thể quy tắc tại Điều 191 Luật đất đai 2013 như sau:

Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không nên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Hộ gia đình, cá nhân không nên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức được quy tắc tại Điều 130 Luật đất đai và quy tắc chi tiết tại Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp: Dễ hay khó?

Các bước thực hiện thủ tục mua bán đất nông nghiệp

1. Lập hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Hai bên nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng đến văn phòng công chứng nơi có đất yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2. Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm có:

 • Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • CMTND, SHK, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn…

3. Đăng ký biến động đất đai

– Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai

Sau khi đã công chứng hợp đồng, hai bên đến Văn phòng đăng ký đất đai nộp hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng đất.

Trong trường hợp chuyển nhượng một trong những phần thì yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với diện tích đất cần thực hiện quyền chuyển nhượng trước lúc nộp hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng.

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu).
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • CMTND, SHK, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản sao).

– Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các công việc:

Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông tin nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy tắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tất cả những người sử dụng đất.

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho tất cả những người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

– Bước 4: Nhận kết quả theo phiếu hẹn

Lưu ý: Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai: không quá 10 ngày kể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *