Chấp thuận việc quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh

Với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung mà Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận thông qua, hướng view đô thị Bắc Ninh vào năm 2050 sẽ là trung tâm kinh tế quan trọng tại vùng trọng điểm Bắc Bộ.

Chấp thuận việc quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, hướng view đến năm 2050. Sau đó được điều chỉnh đến năm 2030 thành 2035. Nhưng mục tiêu thực hiện và những điều được đề ra nội khu đồ án vẫn được giữ nguyên và sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới. Tỉnh Bắc Ninh trông đợi sẽ trở nên một vùng kinh tế thu hút vốn đầu tư hàng đầu.

Bắc Ninh và đồ án thực hiện

Mục tiêu của đồ án là nhằm xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở nên đô thị loại I vào những năm 20 của thế kỷ XXI, làm tiền đề xây dựng tỉnh trở nên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035.

Đến năm 2020, quy mô dân số Bắc Ninh vào khoảng 716.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 67%. Đất xây dựng đô thị khoảng 7.200 ha, chỉ tiêu khoảng 150 m2/người. Hiện tại, theo định hướng phát triển thì Bắc Ninh sẽ được hình thành 6 tiểu vùng:

Khu vực Bắc sông Đuống gồm 3 tiểu vùng:

  • Đô thị lõi Bắc Ninh (chủ yếu gồm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Tiên Du) với diện tích khoảng 25.940 ha, tính năng là trung tâm tổng hợp
  • Huyện Yên Phong với diện tích 9.686,2 ha, tính năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp
  • Huyện Quế Võ với diện tích 13.464,8 ha, tính năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp

Chấp thuận việc quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh

Khu vực Nam sông Đuống gồm 3 tiểu vùng:

  • Huyện Thuận Thành với diện tích 11.791 ha, chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp
  • Huyện Gia Bình với diện tích 10.779,8 ha, chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ
  • Huyện Lương Tài với diện tích 10.566,6 ha, chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ

Tầm nhìn Bắc Ninh trong tương lai

Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo – nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế – nghỉ dưỡng và logistic có chất lượng cao….

Chấp thuận việc quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có cơ sở kinh tế vững chắc, có hạ tầng cơ sở đồng bộ và hiện đại, có môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, con người và thiên nhiên; bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồ án cũng sẽ tập trung vào kinh tế tri thức cũng như nối kết hệ thống hạ tầng, đặc trưng là hệ thống hạ tầng giao thông nối kết với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng. Mục tiêu chính của đồ án cũng chính là đưa Bắc Ninh trở nên đô thị loại I, trực thuộc Trung ương và là một trong vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Để làm được điều đó, trước hết Bắc Ninh cũng sẽ từng bước cải thiện mức tăng trưởng, mức thu nhập bình quân trên đầu người cũng như chuyển dịch kinh tế sao cho hợp lý. Với đồ án này mà Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận, việc thực hiện đồ án sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các cơ quan công dụng thẩm quyền có liên quan đảm nhiệm.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *