Phát hành 500 tỷ trái phiếu Hưng Thịnh Land, bảo đảm bằng dự án bất động sản

Về cam đoan bảo lãnh, Hưng Thịnh Land cam đoan thực hiện bảo lãnh thanh toán đầy đủ, toàn bộ, vô điều kiện và không huỷ ngang các nghĩa vụ thanh toán đã dẫn đến từ và liên quan đến trái phiếu.

trái phiếu

Hưng Thịnh Land đã phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán kèm biện pháp bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kép kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đồng thời chưa hẳn là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Hình thức phát hành bằng bút toán ghi sổ, có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu. Lãi suất đối với 4 kỳ đầu tiên là 11%, sau đó lãi cho mỗi kỳ bằng tổng của 4%/năm và lãi suất tham chiếu (không thấp hơn 11%/năm).

Tổng số trái phiếu thực tại phát hành là 5.000 trái phiếu, phương thức phát hành riêng lẻ. Thời gian thực hiện vào ngày 8/8/2019. Về cam đoan bảo lãnh, Hưng Thịnh Land cam đoan thực hiện bảo lãnh thanh toán đầy đủ, toàn bộ, vô điều kiện và không huỷ ngang các nghĩa vụ thanh toán đã dẫn đến từ và liên quan đến trái phiếu.

Biện pháp đảm bảo, toàn bộ quyền tài sản và nguồn thu còn lại của dự án Lavita Charm thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát. Giá trị tài sản được các bên thống nhất 1 đồng.

Đồng thời, Công ty còn chắc chắn toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu Hưng Thịnh Land tại Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát, giá trị tài sản được các bên thống nhất 1 đồng.

Trong đó, dự án Lavita Charm là dự án căn hộ chung cư cao tầng (tên cũ Chung cư cao tầng Chương Dương Goldenland), có tổng diện tích 14.852,6 m2, toạ lạc tại quận Thủ Đức (Tp.HCM).

Kết quả thu về, nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm 99,34% tỷ trọng phát hành, 2 tổ chức mua vào 0,4%. Đại lý phát hành là CTCK Thăng Long.

trái phiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *