Luật đất đai quy định về đền bù và tranh chấp đất đai mới nhất ?

Luật đất đai mới nhất đã đưa ra những quy tắc mới về giải quyết đền bù và tranh chấp đất đai. Từ đó cần căn cứ và quan tâm đến việc cập nhật theo dõi để nắm bắt được thông tin, tránh việc vi phạm hoặc không hiểu rõ phát sinh những mâu thuẫn. Vậy hãy cùng với duanhungthinhpropertyx.com cùng xem ngay xem luật đền bù đất đai mới nhất và luật tranh chấp đất đai mới nhất là như thế nào nhé.

Luật đất đai mới nhất

Luật đất đai mới nhất về đền bù và giải phóng mặt bằng

Theo như luật đất đai mới nhất thì việc đền bù và giải phóng mặt bằng được chia rõ ra thành 2 trường hợp khác nhau. Từ đó người có liên quan cần căn cứ vào để cập nhật và thực hiện theo đúng pháp luật. Cụ thể:

Trường hợp đền bù đối với đất thuộc sở hữu cá nhân hay hộ gia đình

Sau khi đã xét đến các điều kiện để miếng đất đạt thuộc diện đền bù thì những cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện đền bù như sau:

Nếu như gia đình, cá nhân có đất nằm trong diện đền bù mà sau khoản thời gian thu đất mà không còn nơi ở thì sẽ được tiến hành đền bù bằng một khu đất khác tương đương. Hoặc cá nhân, hộ gia đình sẽ được tiến hành đền bù bằng tiền mặt ví như không đang tìm hiểu đền bù đất đai.

Ngoài ra thì cá nhân hoặc hộ gia đình đó nếu còn nhà để ở và miếng đất được thu hồi sẽ được tính giá trị tiền mặt và bồi thường. Hoặc ví như địa phương còn quỹ đất và có giá trị tương đương với miếng đất được thu hồi thì sẽ tiến hành bồi thường cho cá nhân hoặc hộ gia đình đó.

Nếu cá nhân hay hộ gia đình mà có đất bị thu hồi không đáp ứng được điều kiện bồi thường thì sẽ được nhà nước tiến hành cho thuê lại hoặc bán lại và giao đất cho sử dụng rồi thu tiền sử dụng đất lại.

Tiến hành bồi thường bằng đất ở đối với những cá nhân hay tổ chức người Việt đang ổn định gia đình tại nước ngoài mà có đất bị thu hồi đã đạt đủ điều kiện bồi thường.

Luật đất đai mới nhất

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình không sở hữu miếng đất

Nếu như cá nhân hay hộ gia đình không xẩy ra quyền sở hữu miếng đất đó thì luật đất đai mới nhất sẽ quy tắc như sau:

Nếu như cá nhân hay hộ gia đình đang sử dụng miếng đất nằm trong diện thu hồi đất vẫn đáp ứng được điều kiện của luật đền bù đất đai mới nhất thì vẫn sẽ tiến hành bồi thường như luật quy tắc bằng đất có mục đích sử dụng na ná như vậy. Hoặc nếu không sẽ được tiến hành bồi thường bằng tiền tính theo thời hạn sử dụng đất đối với miếng đất được thu hồi.

Trong trường hợp mà đất bị thu hồi không phải là đất ở và nhà nước cho thuê lại miếng đất đó và có thu tiền sử dụng đất tính theo năm thì người sử dụng đất đó sẽ được đền bù tính theo giá trị vào kinh phí đầu tư cho miếng đất. Trừ những trường hợp cá nhân, hộ gia đình là người có công với cách mạng sưe dụng đất cho chính sách của nhà nước.

Nếu như miếng đất thu hồi là đất thương mại hay dịch vụ hoặc là đấy sản xuất phi nông nghiệp và thời hạn sử dụng đất là ổn định và vĩnh viễn đáp ứng được các điều kiện của luật đền bù đất đai mới nhất thì người sử dụng sẽ được tiến hành đền bù theo giá đất ở.

Trên đây chính là luật đền bù mới nhất. Vậy còn luật tranh chấp đất đai mới nhất thì sao? Có những điểm nào mới, hãy cùng theo dõi tiếp theo tại đây nhé.

Luật đất đai mới nhất

Luật giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Theo như quy tắc của luật đất đai mới nhất thì việc giải quyết tranh chấp đất đai sẽ được tiến hành như sau:

Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai

Việc hòa giải tranh chấp đất đai sẽ được tiến hành qua quá trình sau khoản thời gian Ủy ban nhân dân cấp Xã nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đẩt đai. Tiếp theo sẽ tiến hành:

Thẩm tra, xác minh nguyên nhẫn phát sinh việc tranh chấp đất đai và thu thập giấy tờ, thông tin, tài liệu liên quan.

Thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai.

Tổ chức cuộc họp hòa giải với sự tham gia có mặt của các bên tranh chấp cùng các thành viên của hội đồng hòa giải cùng những có người có liên quan khác.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt đầy đủ. Nếu một trong những bên tranh chấp không xẩy ra mặt thì coi như hòa giải thất bại.

Kết quả hòa giải rất cần phải được lập thành biên bản với các nội dung đầy đủ, rõ ràng, cụ thể.
Biên bản hòa giải sẽ sở hữu được chữ ký của chủ tịch hội đồng hòa giải, các bên tranh chấp cùng các thành viên tham gia hòa giải.

Sau 10 ngày từ khi thành lập biên bản hòa giải nếu bên nào còn ý kiến và muốn kiến nghị sẽ tiếp tục được tổ chức lại hội đồng và cuộc họp hòa giải.

Luật đất đai mới nhất

Nếu như trường hợp hòa giải thành công mà ranh giới đất thay đổi thì phải trình lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo luật đất đai.

Nếu hòa giải không thành và một trong những 2 bên có ý kiến thì sẽ được đưa lên cấp tiếp theo để tiến hành hòa giải.

Trên đây chính là những thông tin về luật đất đai mới nhất về đền bù và hòa giải tranh chấp đất đai. Hy vọng mọi người sẽ cập nhật và thực hiện cho đúng.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *