Khi mua đất thuộc diện quy hoạch – Cần Xem những lưu ý này tránh rủi ro

Đất thuộc diện quy hoạch ra mắt tràn lan. Không ít người đã mua đất nằm trong quy hoạch mà không tìm hiểu kỹ tạo ra những rủi ro. Tuy nhiên, không hẳn người mua nào cũng gặp phải trường hợp này. Xem ngay những lưu ý khi mua đất thuộc diện quy hoạch để nhận thấy và xử lý kịp thời nhé!

Khi mua đất thuộc diện quy hoạch

Bị hạn chế quyền khi mua đất thuộc diện quy hoạch?

Theo quy tắc tại khoản 2 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất vẫn được sử dụng và thực hiện quyền của người sử dụng đất theo luật định nếu quy hoạch sử dụng đất đã được ra mắt nhưng chưa xuất hiện lên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Nếu cấp huyện đã lên kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để được tiếp tục thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhưng không nên trồng cây lâu năm, xây nhà ở, công trình mới. Trong trường hợp người sử dụng đất muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình thì phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, người mua cần xem mảnh đất nằm trong quy hoạch đã lên kế hoạch sử dụng đất hàng năm hay chưa. Nếu đã có rồi thì quyền của người sử dụng đất sẽ bị hạn chế.

Thời hạn thu hồi đất

Theo khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, đối với phần đất ghi trong lên kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải thu hồi để làm dự án, nếu sau 3 năm vẫn chưa xuất hiện lựa chọn thu hồi thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lên kế hoạch sử dụng đất phải hủy bỏ, điều chỉnh và ra mắt việc hủy bỏ, điều chỉnh đó.

Nếu cơ quan thẩm quyền không hủy bỏ, điều chỉnh hoặc có hủy bỏ, điều chỉnh nhưng không ra mắt thì người sử dụng đất sẽ không còn bị hạn chế các quyền của người sử dụng đất.

Khi mua đất thuộc diện quy hoạch

Có được đền bù khi mua đất thuộc diện quy hoạch không?

Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không hẳn là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy tắc của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy tắc tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam ổn định chỗ ở ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy tắc của Luật này mà chưa được cấp”.

Người mua đất sẽ được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nếu thuộc một trong các trường hợp trên.

Khi mua đất thuộc diện quy hoạch

Bồi thường làm thế nào khi bị thu hồi đất?

Khoản 2 Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không xảy ra đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất xác thực của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn tại thời điểm lựa chọn thu hồi đất”.

Mức bồi thường trợ giúp khi bị thu hồi đất được quy tắc tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

Tgt = G1 – G1/T x T1

Trong đó:

  • Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại.
  • G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.
  • T: Thời gian khấu hao tiến hành đối với nhà, công trình bị thiệt hại.
  • T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

Tất cả những vấn đề pháp lý về việc mua đất thuộc diện quy hoạch đã được quy tắc rõ tại Luật Đất đai. Để tránh gặp phải rủi ro, người mua nhà đất cần tìm hiểu thật kỹ càng về khu đất mà mình dự kiến mua nhé!

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *