Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành thổ cư cần biết yếu tố pháp lý nào?

Nhiều nhà đầu tư muốn tìm mua đất trồng cây lâu năm với bình dân về làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành thổ cư để bán ra với giá cao hơn nhiều. Để đầu tư biện pháp này thật an toàn và hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm vững các vấn đề pháp lý.

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành thổ cư cần biết yếu tố pháp lý nào?

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành thổ cư

Theo chuẩn mực tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Nhu cầu sử dụng đất biểu hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, điều kiện để bạn được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư là có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất biểu hiện trong đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nhằm rõ ràng, bạn cần đến trực tiếp UBND quận/huyện nơi có đất để hỏi rõ về có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận/huyện, xem khu đất bạn có nhu cầu mua có nằm trong diện quy hoạch, thu hồi, giải tỏa,…hay không.

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành thổ cư cần biết yếu tố pháp lý nào?

Ngoài ra, theo điểm D khoản 1 Điều 57 và khoản 2 Điều 57, Luật đất đai năm 2013 chuẩn mực về chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như sau:

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo chuẩn mực tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo chuẩn mực của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Do đó, cứ chưa hẳn chủ đất nói với bạn đã đủ điều kiện chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư rồi là bạn tin mà bạn hãy chú ý nghiên cứu kĩ về các nội dung như trên trước khi chọn lọc đầu tư. Tức bạn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư bạn hãy chú ý được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn tham khảo chuẩn mực tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Chi phí cho thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư

Theo điểm B và điểm D, khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP chuẩn mực thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có chọn lọc chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành thổ cư cần biết yếu tố pháp lý nào?

– Chuyển mục đích sử dụng đất có lý do từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào lý do đất nhận mua bán chuyển nhượng nhà để thu tiền sử dụng đất theo mức chuẩn mực tại Điểm A, Điểm B, Điểm C Khoản này”.

Như vậy, chi phí bạn hãy chú ý chịu là nộp tiền chênh lệch như trên. Ví dụ, UBND tỉnh A đã ban hành Quyết định chuẩn mực rõ đơn giá đất đối với đất trồng cây lâu năm tại vị trí đất bạn có nhu cầu đầu tư là 500.000 đồng/m2, còn đất ở là 2.000.000 đồng/m2. Như vậy mức chênh lệch bạn hãy chú ý đóng khi chuyển đổi mục đích là: 2.000.000 đồng/m2 – 500.000 đồng = 1.500.000 đồng/m2.

Ngoài khoản tiền chênh lệch nêu trên, bạn còn phải đóng lệ phí trước bạ, chi phí đo vẽ, chi phí cấp sổ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) khi đã thay cho đổi mục đích sử dụng đất,…

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *