Các Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài

Người nước ngoài khi mua nhà ở tại Việt Nam thì chỉ được sở hữu nhà ở đó trong 1 thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn đó thì có thể xin được gia hạn thêm thời hạn sở hữu nếu có nhu cầu. Vậy, thủ tục xin gia hạn được thực hiện như thế nào?

Các Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài

Thời hạn được sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

Điểm c Khoản 1 Điều 161 Luật nhà ở 2014 chuẩn mực như sau:

Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo chuẩn mực của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam an cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Theo đó, thời hạn người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam phụ thuộc vào nội dung sự thỏa thuận của các bên khi tham dự giao dịch về nhà ở đó nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể được gia hạn. Đối với trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam hoặc người Việt Nam an cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở lâu dài.

Hồ sơ xin gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

Bao gồm:

  • Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở.
  • Bản sao Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở.
  • Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

Được chuẩn mực tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định 99/2015/NĐ-CP như sau:

Các Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì nộp hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết.

Bước 2: Tiếp nhận và tham khảo hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp tỉnh tham khảo và có văn bản đón nhận gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp chuẩn mực tại Khoản 3 Điều này.

Bước 3: Xác nhận gia hạn trên Giấy chứng nhận

Căn cứ văn bản đón nhận gia hạn của UBND cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

Lưu ý: Trường hợp khi hết hạn sở hữu lần đầu mà cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chọn lọc buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam thì không được gia hạn thêm thời hạn sở hữu.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *