Các Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Việc chuyển nhượng nhà ở hình thành về sau (nhà ở dự án) được thực hiện theo trình tự nào và thủ tục ra sao là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Để hiểu và nắm rõ hết những quy trình thủ tục này, theo chân Duanhungthinhpropertyx.com tìm hiểu qua bài viết Sau đây nhé!

Các Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Đối với nhà ở hình thành về sau và nhà ở đã được bàn giao cho tất cả những người mua vẫn chưa thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo như hình thức: chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

Những điều kiện để được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ nhất, không phân biệt phía bên mua đã được nhận bàn giao nhà hay chưa, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán sẽ phải được thực hiện trước lúc CĐT dự án nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán phải được thực hiện theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ. Với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ trong một dự án thì phải chuyển nhượng tất cả số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó. Trong trường hợp bên bán Muốn bán lại một hoặc một vài căn hộ thì phải ký lại hợp đồng hoặc ký phụ lục bổ sung cho những căn hộ dự kiến chuyển nhượng này.

Các bước trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thống nhất và tiến hành lập Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy tắc và theo mẫu tại Thông Tư 19/2016/TT-BXD.

Bước 2 (nếu có): Trong trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở không phải là một tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã có tính năng kinh doanh BĐS theo quy tắc của pháp luật về kinh doanh BĐS thì Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng, chứng thực. Trái lại, nếu bên chuyển nhượng có tính năng kinh doanh BĐS thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng sẽ tùy thuộc vào thoả thuận của các bên.

Hồ sơ yêu cầu công chứng hoặc chứng thực gồm các pháp lý sau:

  • 7 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.
  • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ nhì trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó.
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá nhân, nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.
  • Các pháp lý khác theo quy tắc của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Bước 3 (nếu có): Hai bên tiến hành thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí tại cơ quan thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trường hợp được miễn thuế rất cần phải có tài liệu chứng minh.

Bước 4: Yêu cầu CĐT xác nhận vào Văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng nộp 1 bộ hồ sơ yêu cầu CĐT xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng, gồm các pháp lý sau đây:

  • 5 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, trong số đó có 1 bản của bên chuyển nhượng.
  • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư. Trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ nhì trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó. Trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở.
  • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc pháp lý chứng minh về việc được miễn thuế theo quy tắc pháp luật về thuế.
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc pháp lý tương đương nếu là cá nhân. Nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.
  • Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm ngày nhận được đủ hồ sơ và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các pháp lý theo quy định.
  • Bên nhận chuyển nhượng cuối cùng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

Trên đây là những chia sẻ về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoài ra, để an toàn hơn trong việc mua bán nhà dự án, chúng ta cũng có thể truy cập vào duanhungthinhpropertyx.com để theo dõi thêm những thông tin liên quan đến pháp luật một phương pháp nhanh nhất.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *